پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  موضوعات مهم براي ايرانيان!!!!!
خيانت بزرگي است که در چنين شرايط بحراني رئيس جمهور کشورمان به توانمندي موشکي کشور حمله کند! و همزمان با سخنان رئيس جمهور آمريکا و فرانسه بر عليه توانمندي موشکي ايران، برخي روزنامه هاي داخلي! از مذاکره و معامله بر روي موشکهاي استراتژيک کشورمان بنويسند
  فرار به سوي خدا
انسان از چه چيزي بايد به سوي خدا بگريزد؟ از آيه 50 سوره ذاريات به دست مي آيد که از همه چيز بايد گريخت؛ زيرا مي فرمايد: ففروا الي الله؛ پس به سوي خدا بگريزيد! جهت گريز و مقصد و مقصود گريز و فرار را گفته است، اما از چه بايد بگريزيم را نفرموده است تا معلوم دارد که گريز بايد از همه چيز باشد.
  منافقين در روزنامه جامعه فردا
پس از افتضاح برجام، در حالي که حسن روحاني، مذاکره مجدد با کدخدا را ديوانگي مي خواند، اما کودنها و منافقين غربزده، پس از پيروزي جبهه مقاومت، به نمايندگي از آمريکا، رژيم صهيونيستي و سعودي در روزنامه هاي که اسم ايراني دارند!، به نفع جبهه استکبار، از مذاکره و مصالحه بر روي قدرت بازدارندگي موشکي کشور با آمريکا سخن مي گويند!
  کودنهاي اشرافي يا چهار درصديها!
وقتي تصاوير متکبرانه و بي ادبانه معاون اول رئيس جمهور را در با کفش بر روي پتوهاي اهدائي مردم به زلزله زدگان سرپل ذهاب ديدم بياد حضور نمايشي شاه و فرح پهلوي با کفش بر روي فرش زلزله زدگان افتاده و بر مظلوميت نظام اسلامي که مراکز تصميم گير و تصميم ساز آن در دستان اشرافيت ليبرال کودن گرفتار آمده، غصه دار شدم
  وحدت در ديانت يا برائت از مذهب
در روزگاري که باورهاي بنيادين ديني در معرض نقد و انکار قرار دارد،دعواي مذهبي را خيلي نمي‌فهمم.اگر ارزش‌هاي عام اخلاقي و مشترک بين انسان‌ها را مقدم بر ارزش‌هاي ديني و ارزش‌هاي ديني را مقدم بر ارزش‌هاي مذهبي بدانيم و مذهب را قرائتي از يک دين ببينيم،بايد انسان‌ها را در اخلاقي زيستن و زيست دين‌دارانه تشويق کنيم.
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003